ترتیل قرآن کریم با تلاوت منشاوی به تفکیک آیه با کیفیت عالی

فعلا ترتیل سوره بقره رو آماده کرده ام

ترتیل سوره بقره به تفکیک آیه با تلاوت منشاوی به صورت یکجا (حدود 58MB)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

و یا می توانید فایل فوق را در چند بخش به صورت زیر دانلود نمایید:

سوره بقره از آیه 1 تا 50

---------------------------------------

سوره بقره از آیه 51 تا 100

---------------------------------------

سوره بقره از آیه 101 تا 150

---------------------------------------

سوره بقره از آیه 151 تا 200

---------------------------------------

سوره بقره از آیه 201 تا 286

---------------------------------------

 


نظرات:متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی